Profile ID : 5753


First Name : MARIA


Last Name : KAUKAWALA


City : Surat, Gujarat


Date of Birth : 1993-04-01


Height : 5ft 2in


Weight : 36 kg


Skin Color : Fair


Hair Color : black


Eye Color : black


About Me : I love acting like mad.. Muje khud ki khushi se ziyada dusro ki khushi ki ziyada hamiyat ha


Hobbies/Interests : Singing acting


Sports : Na